blomstrende midlertidigheder

Foto: Kirsten Dufour 10 6 2020

blomstrende midlertidigheder

du four leder efter permakultur i

køb en havn

her står vi

sagsnummer 1537602067424

vi står ikke i byhaven 2200

der var ikke længere friske frivillige*

ingen friske frivillige til at virkeliggøre

byens bynaturstrategi

rådne frivillige

ligesom rådne frugter

gas på ukrudt

enhedslistens nina

forskellen på en brødrister og et kollektiv

ingen ild

sjæle

gentager ild sjæle

iltmangel

til at virkeliggøre byens

bynaturstrategi

enthusiaster

fri tale

fri demo

red byens træer stejlepladsen amager fælled

tilbage til permakultur i københavn

over 100 tons blomstrende midlertidigheder

100 spiselige arter

2018

den toogtyvene maj

køres hvorhen på en lastbillade

du vil ikke ses

men er den eneste på billedet

træstubben længe leve

metropolis vågn op

jeg elsker dig

dedikeret Greta og Yahya

og alle de andre.

*friske frivillige referer til:

“Det er ikke udsædvanligt, at der bliver startet noget frivilligt op, men så kræver det nye friske kræfter på et tidspunkt, siger Jakob Tamsmark, enhedschef i Teknik og Miljøforvaltningen.” tv2lorry 22 5 2018

Storytelling actions

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store